Salamat Purok 1 Sisi sa mga Kabataan kag tatay nanay nga nag bulig sa pag tinlo sang aton kilid baybay – Kap Rosinie Distrito

Salamat Purok 1 Sisi sa mga Kabataan kag tatay nanay nga nag bulig sa pag tinlo sang aton kilid baybay.

Sa naga sige haboy basura kabay pa nga mahuya kita sa mga kabataan nga naga bulig tinlu kag kamu naga sige haboy.

Salamat Ayeen YbaƱez Batan sa pag bulig facilitate.