HUGPONG PAMATAN-ON PARA SA BUAS DAMLAG SANG BARANGAY NATON! – Misaki Baylon

Ako si, Misaki Baylon, isa ka Youth Leader sang Purok Calong-Calong Zone 1 kag proud member sang YUPPIES-RDM, nagahandum nga pangunahan ang Liderato kag Serbisyo Publiko Para sa mga Pamatan-on diri sa aton sa Barangay Singcang-Airport. ????????

Amon nakita nga ini na ang ensakto nga kahigayunan para makabulig sa mga pamatan-on sa posible nga mga programa kag proyekto nga amon ipaga-patuman.

Kung mahatagan sing chansa nga makapungko bilang SK Chairman, amon paninguha-an kaupod sang akon future nga mga SK Kagawads nga maplano sing maayo ang mga programa nga puwede naton mabuhat sa kada komitiba para ini mapatuman sing may nagaka-angay nga pagsulundan. Apang, amon ipasiguro nga makapamayo, makapabaskug kag makapasanyog ini sa partisipasyon sang mga kaparehos namon nga mga pamatan-on diri sa aton nga komunidad.

Gakakita man namon ini nga oportunidad para mapasundayag ang mga kapasidad kag talento sang mga pamatan-on nga pagsuportahan naton agud sila mangin maisog sa pagpakita sa kung ano ang ila mga kinaiya.

Bilang isa ka pamatan-on, amon gakakita nga posible ini kung aton paga-ugyunan, pagasuportahan, pagasuguran kag pagatib-ong ang puwersa nga gakadapat kag ang grupo nga makahimo alagyan para mapatigayon ang mga programa para sa tanan.

Nagapati gid ko, nga Ako Handa na para sa sini nga Panawagan kag Pagpanghangkat nga Pagapangunahan ang Liderato nga Gaka-angay kaupod ang Padayon nga Pagbag-o kag Kahigayunan sang isa ka Matu-od tu-od nga Serbisyo Publiko.

Padayon kita mga Pamatan-on!

#BAYLONsa2023
#YUPPIESRDM
#SANGGUNIANGKABATAAN2023
#PADAYONPAMATANON
#SerbisyoDISTRITO