Dula-on ang Color Coding nga pagserbisyo. Ang gobyerno nagatindog para sa mga pumuluyo. Tindugan ta ang pagbag-o.

0
486

This is part of the Agenda of Mayor Albee Benitez to remove the Color Coding in the City of Bacolod.